W związku z trudną sytuacją branży hotelarskiej proponujemy wykonanie pełnego audytu certyfikacyjnego w ramach barteru usług.

Barter usług turystycznych i marketingowych

W ramach barteru proponujemy:

  • profesjonalny audyt usług hotelowych i gastronomicznych pod kątem prawidłowej obsługi Gości oraz dostępnych udogodnień dla rodzin z dziećmi,
  • relację z pobytu w hotelu w ramach audytu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram),
  • recenzję hotelu i części gastronomicznej na blogu hotelpodlupa.pl
  • wzmianka na temat otrzymanego certyfikatu na blogu podrozepodlupa.pl,
  • raport po wykonanym audytem ze wskazaniem ewentualnych obszarów wymagających poprawy. W przypadku drastycznych uchybień hotel otrzymuje czas na wprowadzane stosownych zmian w życie, co jest warunkiem otrzymania certyfikatu,
  • certyfikat „Hotel pod lupą” na bieżący rok,
  • możliwość używania logotypu projektu w związku z otrzymanym certyfikatem w celach promocyjnych.

Rozliczenie barterowe na audyt

Wartość proponowanego procesu certyfikacyjnego wynosi 2500 zł netto. Hotel, które zechce nawiązać współpracę barterową proszony będzie o przedstawienie propozycji usług o podobnej wartości, które mogłyby zostać rozliczone umową barterową.

Zalety barteru usług promocyjnych

Rozliczenie barterowe w tej sytuacji nie generuje dodatkowych płatności. Rozliczenie usługa za usługę generuje minimalne koszty w porównaniu z tradycyjnymi formami współpracy.

Hotele zainteresowane współpracą barterową proszone są o kontakt .

Leave a Reply

Your email address will not be published.